Begrep: Vennskap

$10.00

Aldersgruppe: 3 – 10 år

Hovedbegrep: vennskap

Strategier:  Diamantrangering

Fagområde: Beskrives i barnehagens verdigrunnlag, samt formål og innhold. Og for skolene i Overordnet del, samt folkehelse og livsmestring