Utmanande dialog (SE)

Fördjupa dina elevers kunskap och förståelse

James Nottingham, Jill Nottingham and Martin Renton (2016)

“Utmanande dialog är inspirerande, insiktsfull och ett MÅSTE läsa för alla lärare. Den ger lärare meningsfulla, målmedvetna och praktiska strategier för att skapa dialog av hög kvalitet. Med stöd av omfattande pedagogisk forskning kommer dessa metoder hjälpa eleverna att uppnå djuptänkande och lärande genom vårt språks kraft. Helt lysande!”
Sophie Murphy, lektor & forskare, Science of Learning Research Centre, Melbourne Graduate School of Education, Australien

Bokens höjdpunkter:
  • Rekommendationer för att höja kvaliteten på elevers dialog i syfte att fördjupa inlärningen
  • Tekniker för att underlätta dialog av hög kvalitet som uppmuntrar eleverna att ta större ansvar för sitt lärande, dela sitt tänkande och skapa motiverade – och rimliga – åsikter
  • Vägledning till att skapa de rätta förutsättningarna för en verkligt utforskande dialog, uppmuntra eleverna att bli mer öppna, mer samarbetsvilliga och mer reflekterande
  • Dialogstrukturer inklusive åsiktshörn, talking heads, pusselbitsgrupper och tänk-skriv-utmana
  • Hur dialog fokuserar på nyckelbegrepp som gör lärandet mer överförbart
  • EMetakognitiva strategier för att hjälpa eleverna reflektera över hur de lär sig och vad de har lärt sig

Köp från Natur och Kultur

Nedladdningar Recensioner

Description

"Den här boken är vad världen behöver nu. Den är ett måste för lärare och familjer som vill att deras barn ska lära sig att tänka och kommunicera med större precision och tydlighet. Fylld med rik bakgrundsinformation, otaliga stödfigurer, praktiska inlärningsstrategier och levande exempel kan den här boken lära oss alla hur man lyssnar mer uppmärksamt och kommunicerar mer eftertänksamt."
Arthur L. Costa Professor Emeritus International Institute for Habits of Mind

“Den här boken är vad världen behöver nu. Den är ett måste för lärare och familjer som vill att deras barn ska lära sig att tänka och kommunicera med störreprecision och tydlighet. Fylld med rik bakgrundsinformation, otaliga stödfigurer, praktiska inlärningsstrategier och levande exempel kan den här boken lära ossalla hur man lyssnar mer uppmärksamt och kommunicerar mer eftertänksamt.” 

Arthur L. Costa, Professor Emeritus, International Institute for Habits of Mind

Vad gör den här boken annorlunda?

Dialogen i klassrummet har stor inverkan på elevernas lärande. I själva verket är dialog ett av de bästa sätten för att lära sig att tänka, fatta moraliska beslut ochförstå en annan persons synvinkel. Denna bok visar dig hur du, med de bästa sätten att utveckla språket i resonemanget, skapar elevgrupper för en effektiv dialog,upprepar och omformulerar för att öka aktivt lyssnande, samt utvidgar tänkande och förståelse. Dialogstrukturerna och de pedagogiska rekommendationerna i boken spänner över hela läroplanen och riktar sig till barn och elever i åldrarna 3 till 19 år och äldre.

Bokens funktioner

Som Arthur Schopenhauer en gång sa, “Att köpa böcker skulle vara bra om man också kunde köpa tid att läsa dem i; Men i regel förväxlas inköpet av boken med att också ha tillägnat sig innehållet.”

Med detta i åtanke har Utmanande dialog flera funktioner för att navigera i boken:

  • Avsnittsnummer som stödjer navigering och referenser (principen är densamma – oavsett språk)
  • ”Nästa steg”-avsnitt för att vägleda och stödja professionellt lärande

Målgrupp

Lämplig för lärare, ledare och stödpersonal som arbetar med elever i åldrarna 7 till 19 år. För dig som arbetar med 3 till 7-åringar, skulle det vara bättre att läsa”Utmanande lärande i förskolan” av James Nottingham och Jill Nottingham (2017).

BOKENS
INNEHÅLL

EXEMPEL
FRÅN BOKEN

"Den här boken påminner lärarna om kraften i dialogen för att utveckla ett djupare lärande. Det ger en banbrytande ram med specifika strategier som lärare kan använda när de för eleverna mot djupare förståelse genom dialog."
John Spencer, biträdande professor, George Fox University, Portland OR
"James Nottingham och hans kollegor har mästerligt förklarat vad dialog är och hur man använder den i klassrummet genom kraftfulla strategier. De visar hur man engagerar eleverna i djupt tänkande och förståelse. Myriaden av exempel ger liv till strategierna. Det är en utmärkt bok."
Tracy Shiel, Corwin Författare /Konsult, Walla Walla, WA, Australien
"Utmanande dialog är fylld med praktiska råd och viktiga aktiviteter som kommer att bidra till att öka dialogen i klassrummen! Det är en underbar resursbok som erbjuder lärare bästa möjliga vägledning för att ta eleverna ner i Lärandegropen."
Peter DeWitt, Författare/Konsult, Albany NY
"Den här boken är ett bra verktyg för lärare som är intresserade av att få dialog att fungera i klassrummet. Den är verkligen tydlig och lätt att följa med i, med enkla dialogstrukturer och exempel som lärare kan använda sig av. Jag rekommenderar den för enskilda lärare, team, distrikt."
Kara Vandas, Corwin Författare /Konsult, Castle Rock CO

“Den här boken påminner lärarna om kraften i dialogen för att utveckla ett djupare lärande. Det ger en banbrytande ram med specifika strategier som lärare kananvända när de för eleverna mot djupare förståelse genom dialog.”

John Spencer, biträdande professor, George Fox University, Portland OR

“James Nottingham och hans kollegor har mästerligt förklarat vad dialog är och hur man använder den i klassrummet genom kraftfulla strategier. De visar hurman engagerar eleverna i djupt tänkande och förståelse. Myriaden av exempel ger liv till strategierna. Det är en utmärkt bok.”

Tracy Shiel, Corwin Författare /Konsult, Walla Walla, WA, Australien
 

Utmanande dialog är fylld med praktiska råd och viktiga aktiviteter som kommer att bidra till att öka dialogen i klassrummen! Det är en underbar resursbok somerbjuder lärare bästa möjliga vägledning för att ta eleverna ner i Lärandegropen.”

Peter DeWitt, Författare/Konsult, Albany NY

Den här boken är ett bra verktyg för lärare som är intresserade av att få dialog att fungera i klassrummet. Den är verkligen tydlig och lätt att följa med i, med enkla dialogstrukturer och exempel som lärare kan använda sig av. Jag rekommenderar den för enskilda lärare, team, distrikt.”

Kara Vandas, Corwin Författare /Konsult, Castle Rock CO

Relaterade länkar

Hur dialog fördjupar lärande

Forskningsbevis om dialogens effekter

Professionell utveckling för att utveckla dialogen

Sätt att förbättra dialogen hos 3-7-åringar

Relaterade länkar