Styrk læringen gjennom feedback (NO)

Oppnå riktig feedback hver gang

James Nottingham og Jill Nottingham (2017)

“Endelig, en praktisk bok om tilbakemeldinger for lærere! Nottinghams skjærer gjennom overflaten, påpeker feilinformasjon og går i dybden. De gir lærere et verdifullt verktøy de kan bruke gjennom hele sin karriere. Den er skrevet med tanke på lærere og undervisning, og er relevant for alle som jobber innen utdanningen. Den perfekte boken for en felles bokstudie!”
Lisa Cebelak, Grand Rapids MI, USA

Høydepunkter i boka inkluderer:
  • En detaljert og nyansert undersøkelse av hvordan tilbakemeldinger fungerer, og hva du kan gjøre for å gjøre det mer effektivt for dine elever
  • 7 steg til effektiv tilbakemelding – følges disse økes mulighetene betraktelig for at elevene faktisk bruker og lærer av de tilbakemeldinger de får
  • En grundig guide med mange praktiske eksempler på hvordan man kan tydeliggjøre og bruke læringsmål og suksesskriterier
  • Strategier for å skape en læringskultur som hjelper elevene til å utvikle dyp forståelse og bedre måloppnåelse
  • Måter man kan tilpasse bruken av vurderinger for å sikre at det har en positiv effekt på elevens læring, og ikke en negativ effekt
  • En guide til bruk av taksonomier og metakognitive strategier for å utvikle elevens læringsspråk
Kjøp fra Dafolo
Nedlastinger Omtaler

Description

“Denne boka er for alle som ønsker å hjelpe andre med å bli bedre. Jeg tok meg selv å ta notater i kapittel etter kapittel på grunn av de praktiske rådene som er basert på sammendrag av forskning og bevis. Jeg kunne bruke idéene i min undervisning allerede neste dag. Forfatterne veileder leserne til bedre å forstå hvordan de kan gå fra å gi råd og evaluering til å gi tilbakemeldinger som fører til forbedring."
Jon Eckert, Associate Professor Wheaton College, Wheaton IL

Denne boka er for alle som ønsker å hjelpe andre med å bli bedre. Jeg tok meg selv å ta notater i kapittel etter kapittel på grunn av de praktiske rådene som er basert på sammendrag av forskning og bevis. Jeg kunne bruke idéene i min undervisning allerede neste dag. Forfatterne veileder leserne til bedre å forstå hvordan de kan gå fra å gi råd og evaluering til å gi tilbakemeldinger som fører til forbedring.”

Jon Eckert, Associate Professor Wheaton College, Wheaton IL

Hva skiller denne boken fra andre bøker?

Tilbakemelding er en av de viktigste faktorene som påvirker elevens læring. Om man fjerner faktorene som lærere har liten eller ingen innflytelse over (f.eks. elevbakgrunn, utdanningsfinansiering eller innholdet i læreplanen) står tilbakemelding fram som et av de aller beste tiltakene for å forbedre læring, forventninger og kollektiv mestringstro. Det vil si, hvis vi får det riktig. Dessverre gjør vi det for sjelden – faktisk viser det seg at en tredjedel av tilbakemeldingene har negativ effekt!

Denne boken retter opp dette og viser lærere, ledere, støttepersonale og foreldre hvordan de kan sikre at alle elever mottar, forstår og bruker tilbakemeldinger på en klok og effektiv måte.

Bokens innhold

Som Arthur Schopenhauer en gang sa: “Å kjøpe bøker ville være bra hvis man også kunne kjøpe tid til å lese dem, men som regel forveksles innkjøp av bøker med at man har tilegnet seg innholdet.”

Med det i tankene har Styrk læringen gjennom feedback flere funksjoner som hjelper deg med å navigere i boken:

  • Margtekst med sammendrag av innhold og viktige punkter
  • Seksjonsnumre for å støtte navigering og kryssreferanser (de forblir også konstante – i motsetning til sidetall – når boka er oversatt til andre språk)
  • Prøv nå-delene for å veilede og støtte profesjonell læring

Målgruppe

Passer for lærere, ledere og andre som jobber med elever i alderen 6-19. For de som jobber med 3-6 år gamle barn, vil det være bedre å lese ‘Challenging Early Learning’ av James Nottingham og Jill Nottingham (2017). (Den er foreløpig ikke oversatt til norsk, men finnes på svensk og dansk, i tillegg til engelsk.)

BOKINNHOLD

BOKPRØVE

Forbedret
LI & SC del 1

Forbedret
LI & SC del 2

Boka er skrevet i en engasjerende og humoristisk stil og med mange eksempler. Boken gir leseren mange praktiske eksempler på formative vurderingsstrategier, klarhet i hvorfor læringsmål og suksesskriterier er viktige, og essensen i gode undervisningsplaner. Dette er det vi har ventet på for å levendegjøre læringen for lærerne i våre klasserom. "
Ainsley B Rose, Consultant, West Kelowna BC, Canada
"Denne boken er et must-have for lærere. Den er lettlest og enkel å implementere. Tilbakemeldinger gitt til rett tid og på riktig måte øker elevenes motivasjon og læringsutbytte. Den er relevant for alle klassetrinn. "
Joyce Sager, Reading Teacher for Dyslexic High School Students, Gadsden AL
“Dette var tankevekkende lesing og en bok jeg stadig kommer til å vise til. Forfatterne har laget en grundig referanseramme for alle lærere som arbeider for at tilbakemeldinger skal påvirke læring, og da ikke bare elevenes læring, men også sin egen. Dette vil være en verdifull referanse for lærere i årene som kommer. Jeg tror at dette også gjelder utenfor klasserommet; det vil hjelpe ledere med å modellere tilbakemeldinger for lærere og sånn kunne bidra til forbedrede elevresultater.»
Katina Keener, Elementary Principal, Hayes VA
"James og Jill Nottingham har igjen utstyrt lærere med praktiske metoder og eksempler på hvordan man kan øke læringen til høyest mulig nivå. Gjennom detaljerte eksempler understreker de hvor viktig lærers tydelighet er, og hvordan den kan økes ved å utvikle læringsmål og suksesskriterier av høy kvalitet. De viser også de aller beste måtene å hjelpe elevene å motta, forstå og bruke de tilbakemeldinger de får. Jeg anbefaler denne boken på det sterkeste til alle lærere!"
Dave Nagel, Education Consultant and Author, Effective Grading Practices for Secondary Teachers, Indianapolis IN

Boka er skrevet i en engasjerende og humoristisk stil og med mange eksempler. Boken gir leseren mange praktiske eksempler på formative vurderingsstrategier, klarhet i hvorfor læringsmål og suksesskriterier er viktige, og essensen i gode undervisningsplaner. Dette er det vi har ventet på for å levendegjøre læringen for lærerne i våre klasserom.

Ainsley B Rose, Consultant, West Kelowna BC, Canada

Denne boken er et must-have for lærere. Den er lettlest og enkel å implementere. Tilbakemeldinger gitt til rett tid og på riktig måte øker elevenes motivasjon og læringsutbytte. Den er relevant for alle klassetrinn.

Joyce Sager, Reading Teacher for Dyslexic High School Students, Gadsden AL

Dette var tankevekkende lesing og en bok jeg stadig kommer til å vise til. Forfatterne har laget en grundig referanseramme for alle lærere som arbeider for at tilbakemeldinger skal påvirke læring, og da ikke bare elevenes læring, men også sin egen. Dette vil være en verdifull referanse for lærere i årene som kommer. Jeg tror at dette også gjelder utenfor klasserommet; det vil hjelpe ledere med å modellere tilbakemeldinger for lærere og sånn kunne bidra til forbedrede elevresultater.”

Katina Keener, Elementary Principal, Hayes VA

James og Jill Nottingham har igjen utstyrt lærere med praktiske metoder og eksempler på hvordan man kan øke læringen til høyest mulig nivå. Gjennom detaljerte eksempler understreker de hvor viktig lærers tydelighet er, og hvordan den kan økes ved å utvikle læringsmål og suksesskriterier av høy kvalitet. De viser også de aller beste måtene å hjelpe elevene å motta, forstå og bruke de tilbakemeldinger de får. Jeg anbefaler denne boken på det sterkeste til alle lærere!”

H.Dave Nagel, Education Consultant and Author, Effective Grading Practices for Secondary Teachers, Indianapolis IN

Relaterte lenker

James Nottingham om feedback
7 steg til effektiv feedback
Challenging Learnings intervju med John Hattie om feedback
Å øke effekten av feedback i Danmark

Related Links

Additional information

Language

Age

School

Topics

Challenge