Utmanande återkoppling (SE)

Som för dina elevers lärande framåt

James Nottingham och Jill Nottingham (2017)

“Äntligen – en praktisk bok om feedback till lärare! Paret Nottingham skär igenom hypen och desinformation och ger lärare ett värdefullt verktyg som de kommer att vilja återkomma ofta under hela sin karriär. Den är skrivet med läraren i åtanke, lektionsplaneringen i handen, och är relevant för alla inom utbildning. Den perfekta bokstudieboken för hela skolan!”
Lisa Cebelak, Grand Rapids MI, USA

Bokens höjdpunkter:
  • En detaljerad och nyanserad beskrivning av hur feedback fungerar och vad du kan göra för att göra den mer effektiv för dina elever
  • Sju steg till feedback – som, om de följs, avsevärt kommer att öka elevernas möjligheter att erhålla så mycket mer genom feedback
  • En fördjupad guide, med massor av praktiska exempel, med de bästa sätten att klargöra och använda lärandemål och framgångsfaktorer
  • Strategier för att skapa den kultur som behövs för att hjälpa eleverna att nå djup förståelse och förbättrad måluppfyllelse
  • Sätt att anpassa användningen av betyg för att vända det från en negativ till positiv effekt på elevernas lärande
  • En guide till användning av taxonomier och metakognitiva strategier för att utveckla elevernas lärspråk

Köp från Natur och Kultur

Nedladdningar Recensioner

Description

" Den här boken är till för alla som vill hjälpa andra att bli bättre. Jag fann mig själv föra anteckningar i kapitel efter kapitel på grund av de praktiska råden som bygger på kortfattade sammanfattningar av forskning och bevis. Jag skulle kunna införliva idéerna i mina klasser direkt. Författarna vägleder läsarna till att bättre förstå hur man kan gå vidare från råd och utvärdering, till feedback som leder till förbättring."
Jon Eckert, Docent Wheaton College, Wheaton IL

Den här boken är till för alla som vill hjälpa andra att bli bättre. Jag fann mig själv föra anteckningar i kapitel efter kapitel på grund av de praktiska råden sombygger på kortfattade sammanfattningar av forskning och bevis. Jag skulle kunna införliva idéerna i mina klasser direkt. Författarna vägleder läsarna till attbättre förstå hur man kan gå vidare från råd och utvärdering, till feedback som leder till förbättring.”

Jon Eckert, Associate Professor Wheaton College, Wheaton, IL

Vad gör den här boken annorlunda?

Nottingham och Larsson har gjort presentationer tillsammans med Carol Dweck vid mer än 25 tillfällen sedan 2010. Dessa erfarenheter, tillsammans med arbetet med Challenging Learning runt om i världen, har gett dem de mest sällsynta insikter i subtiliteter och konsekvenser av professor Dwecks arbete. Detta är en detaljerad, tankeväckande och nyanserad inblick i hur man skapar rätt förutsättningar för dynamiskt mindset att blomma ut.

Bokens funktioner

Som Arthur Schopenhauer en gång sa, “Att köpa böcker skulle vara bra om man också kunde köpa tid att läsa dem i; Men i regel förväxlas inköpet av boken med att också ha tillägnat sig innehållet.”

Med detta i åtanke har Utmanande dialog flera funktioner för att navigera i boken:

  • Avsnittsnummer som stödjer navigering och referenser (principen är densamma – oavsett språk)
  • ”Nästa steg”-avsnitt för att vägleda och stödja professionellt lärande

Målgrupp

Lämplig för lärare, ledare och stödpersonal som arbetar med elever i åldrarna 7 till 19 år. För dig som arbetar med 3 till 7-åringar, skulle det vara bättre att läsa”Utmanande lärande i förskolan” av James Nottingham och Jill Nottingham (2017).

BOKENS
INNEHÅLL

EXEMPEL
FRÅN BOKEN

FÖRBÄTTRAD
LI & SC, Pt. 1

FÖRBÄTTRAD
LI & SC, Pt. 2

"Skriven i en engagerande, exempelfylld, humoristisk stil, ger denna bok läsaren några verkliga praktiska exempel på formativa bedömningsstrategier, lärandemål och framgångsfaktorer, och kärnan i god lektionsplanering. Det är vad vi har väntat på för att få lärandet att komma till liv för våra lärare i klassrummet."
Ainsley B Rose, konsult, West Kelowna BC, Kanada
”Den här boken är ett måste för lärare. Den är lättläst och lätt att implementera. Feedback som ges vid rätt tidpunkt och på rätt sätt ökar elevernas motivation och läranderesultat. Den är relevant för alla årskurser."
Joyce Sager, läslärare för dyslektiker gymnasieelever, Gadsden AL
"Detta var en tankeväckande läsning som jag kommer att hänvisa till om och om igen. Författarna har skapat en grundlig referens för alla lärare som arbetar för att göra så att deras feedback har inverkan på lärandet, inte bara elevernas lärande, utan också deras egen. Detta kommer att vara en värdefull referens för lärare i många år framöver. Jag tror att detta sträcker sig utanför klassrummens väggar och att det också kommer att hjälpa skolledare att modellera feedback för lärare och ha en positiv inverkan på elevernas prestation."
Katina Keener, Rektor, Hayes VA
"James och Jill Nottingham har återigen utrustat lärare med praktiska tillämpningar och exempel på hur man kan öka inlärningen till största möjliga nivå. De ger rika vägledande exempel för lärare att öka lärarnas tydlighet genom utveckling av högkvalitativa lärandemål och framgångsfaktorer, och visar de allra bästa sätten att hjälpa eleverna att ta emot, förstå och tillämpa feedback. Jag rekommenderar starkt den här boken som ett måste att läsa för alla lärare!"
Dave Nagel, utbildningskonsult och författare, effektiv betygspraxis för gymnasielärare, Indianapolis IN

Skriven i en engagerande, exempelfylld, humoristisk stil, ger denna bok läsaren några verkliga praktiska exempel på formativa bedömningsstrategier, lärandemål och framgångsfaktorer, och kärnan i god lektionsplanering. Det är vad vi har väntat på för att få lärandet att komma till liv för våra lärare i klassrummet.”

Ainsley B. Rose, konsult, West Kelowna BC, Kanada

Den här boken är ett måste för lärare. Den är lättläst och lätt att implementera. Feedback som ges vid rätt tidpunkt och på rätt sätt ökar elevernas motivationoch läranderesultat. Den är relevant för alla årskurser.”

Joyce Sager, läslärare för dyslektiker gymnasieelever, Gadsden AL
 

Detta var en tankeväckande läsning som jag kommer att hänvisa till om och om igen. Författarna har skapat en grundlig referens för alla lärare som arbetar föratt göra så att deras feedback har inverkan på lärandet, inte bara elevernas lärande, utan också deras egen. Detta kommer att vara en värdefull referens förlärare i många år framöver. Jag tror att detta sträcker sig utanför klassrummens väggar och att det också kommer att hjälpa skolledare att modellera feedback förlärare och ha en positiv inverkan på elevernas prestation.”

Katina Keener, Rektor, Hayes VA

James och Jill Nottingham har återigen utrustat lärare med praktiska tillämpningar och exempel på hur man kan öka inlärningen till största möjliga nivå. De gerrika vägledande exempel för lärare att öka lärarnas tydlighet genom utveckling av högkvalitativa lärandemål och framgångsfaktorer, och visar de allra bästasätten att hjälpa eleverna att ta emot, förstå och tillämpa feedback. Jag rekommenderar starkt den här boken som ett måste att läsa för alla lärare!”

Dave Nagel, utbildningskonsult och författare, effektiv betygspraxis för gymnasielärare, Indianapolis IN

Relaterade länkar

James Nottingham introducerar feedback

Sju steg till feedback

Challenging Learning-intervju med John Hattie – Feedback

Förbättra resultaten av feedback i Danmark

Related Links