Begrep: Følelser

$10.00

Aldersgruppe: 12-18 år

Hovedbegrep: følelser

Strategier:  APA (Alene – Par – Alle), Diamantrangering, Meningslinjer

Forkunnskaper: Ingen spesifikke forkunnskaper er nødvendig