Uppmuntra lärande (SE)

Så hjälper du barn att lyckas i skolan

James Nottingham (2014)

“Jag rekommenderar den här boken till alla som vill hjälpa barn att lära sig. I den hittar du härliga idéer för att förbättra vårt sätt att uppmuntra, stödja och berömma unga.”
Carol Dweck, Professor of Psychology at Stanford University and author of Mindset

Bokens höjdpunkter:
  • • Beprövade strategier för att hjälpa barn att växa till att bli nyfikna, motgångskraftiga, glada, välartikulerade och omtänksamma
  • Strategier för dynamiskt mindset som bygger själv- egenförmåga och självkänsla
  • Frågetekniker för att engagera och utvidga barns tänkande
  • Insikter om varför beröm för “ansträngning” kan vara kraftfull men problematisk, samt en identifiering av vilken typ av beröm är bäst
  • Spel att spela med barn för att öka deras nyfikenhet, språk och resonemang
Köp från Natur och Kultur
Nedladdningar Recensioner

Description

"Som alltid svarar James Nottingham enkelt, direkt och kraftfullt på frågor om utbildning. Han ger en mängd exempel tillsammans med en korrekt och insiktsfull hänvisning till teori och forskning. I den här boken ger han en mycket värdefull uppsättning praktiska idéer som lämpar sig för användning med barn i alla åldrar."
John Hattie Laureate Professor Melbourne Graduate School of Education

Som alltid svarar James Nottingham enkelt, direkt och kraftfullt på frågor om utbildning. Han ger en mängd exempel tillsammans med en korrekt och insiktsfull hänvisning till teori och  forskning. I den här boken ger han en mycket värdefull uppsättning praktiska idéer som lämpar sig för användningmed barn i alla åldrar.

John Hattie, Laureate Professor, Melbourne Graduate School of Education

Vad gör den här boken annorlunda?

Denna inspirerande humoristiska och praktiska bok visar hur du hjälper barn i alla åldrar att utvecklas till självsäkra, eftertänksamma ochsjälvständiga individer.  James Nottingham delar med sig av  forskning från några av de mest respekterade experterna kring tänkande och lärandeoch lägger till råd från sina egna 25 års undervisning och ledning inom utbildning. Det är den perfekta boken för alla vuxna som vill stödja ochförbättra utbildningen av barn.

Bokens funktioner

Som Arthur Schopenhauer en gång sa, “Att köpa böcker skulle vara bra om man också kunde köpa tid att läsa dem i; Men i regel förväxlas inköpet av boken med att också ha tillägnat sig innehållet.”

Med detta i åtanke har Utmanande dialog flera funktioner för att navigera i boken:

  • Boken är koncis nog för att kunnaläsaspåenhelg
  • Varjekapitelavslutasmedensammanfattningochenlistamedlänkartillytterligareläsning
  • Boken är, trots sin forskningsgrud och respekt för teori, skriven på ett mycket lättillgängligt sätt. Detta gör den perfekt för alla att läsa, såsom föräldrar, mor- och fraföräldrar och skolans personal.

Målgrupp

Denna bok är perfekt för alla som bor eller arbetar med barn – särskilt föräldrar, vårdpersonal, lärare, stödpersonal och ungdomsarbetare.

BOKENS
INNEHÅLL

EXEMPEL
FRÅN BOKEN

Mycket bra! En otroligt intressant läsning för alla med intresse för barns lärande. Föräldrar kommer också att ha stor nytta av att läsa detta
Olivia Saunders, Teaching Assistant, St Mark & St John’s School, Preston, UK
"Den här boken är perfekt för alla som bor eller arbetar med barn – särskilt föräldrar, vårdpersonal, lärare, stödpersonal och ungdomsarbetare. Den delar några av de bästa sätten att förbättra barns lärande, inklusive hur man ställer frågor, ger beröm och uppmuntrar mer effektivt."
Tracy Fields, Author & Teacher, Victoria, Australia
"Riktigt intressanta idéer som lagts fram på ett lättillgängligt, stödjande och tankeväckande sätt. Jag planerar att använda varenda en av idéerna i min egen undervisning. Några av idéerna hänvisar tillbaka till Nottinghams tidigare arbete, vilket bara är positivt. Det uppstår aldrig en känsla av upprepning - snarare av förstärkning och tillämpning."
Rick Valance, Grade 5 teacher, Winnipeg, Canada
”Den här boken hoppar över pedagogiskt kallprat och går direkt till kärnan med erfarenhetsbaserade, praktiska och teoretiskt välgrundade råd som kommer vara relavanta i många år framöver. Jag rekommenderar starkt den här boken!”
Rachel Taylor, Principal, Auckland, New Zealand

Mycket bra! En otroligt intressant läsning för alla med intresse för barns lärande. Föräldrar kommer också att ha stor nytta av att läsa detta.

Olivia Saunders, Teaching Assistant, St Mark & St John’s School, Preston, UK

Den här boken är perfekt för alla som bor eller arbetar med barn särskilt föräldrar, vårdpersonal, lärare, stödpersonal och ungdomsarbetare. Dendelar några av de bästa sätten att förbättra barns lärande, inklusive hur man ställer frågor, ger beröm och uppmuntrar mer effektivt.

Tracy Fields, Author & Teacher, Victoria, Australia

Riktigt intressanta idéer som lagts fram ett lättillgängligt, stödjande och tankeväckande sätt. Jag planerar att använda varenda en av idéerna i minegen undervisning. Några av idéerna hänvisar tillbaka till Nottinghams tidigare arbete, vilket bara är positivt. Det uppstår aldrig en känsla avupprepning – snarare av förstärkning och tillämpning.

Rick Valance, Grade 5 teacher, Winnipeg, Canada

Den här boken hoppar över pedagogiskt kallprat och går direkt till kärnan med erfarenhetsbaserade, praktiska och teoretiskt välgrundade råd som kommer vara relavanta i många år framöver. Jag rekommenderar starkt den här boken!

Rachel Taylor, Principal, Auckland, New Zealand

Related Links

Hur utmaning hjälper barn att lära

Att betona progression så att alla barn utvecklas

Vikten av progression (på danska med engelska undertexter)

James Nottingham arbetar med 3-4-åringar

Related Links