Utmaningsmodellen (Swedish)

Ge rätt motstånd och stöttning genom lärandegropen

James Nottingham (2017)

”Djupgående, praktiskt och exakt: James Nottingham berättar hur du gör ditt klassrum till en plats där ungdomar skulle älska att vara.”
Professor Guy Claxton, författare till Building Learning Power

Highlights of the book include:
  • En fullständig beskrivning, analys och motivering för att använda Learning Pit – direkt från dess grundare, James Nottingham
  • De tio bästa “Pit Tools”/lärgropsverktygen – beprövade strategier för att vägleda elever ner och upp ur The Learning Pit/Lärandegropen
  • Vägledning om när man ska stödja, när man ska utmana och när man ska delta i kognitiva konflikter så att alla elever förflyttar sig från yta till djupinlärnin
  • Olika sätt att välja relevanta begrepp för att ta eleverna till lärandegropen, inklusive flera exempel inom alla ämnesområden
  • De sätt på vilka Learning Pit/lärandegropen hjälper deltagarna att utveckla motgångskraft, beslutsamhet, inlärningsstrategier och metakognitivt tänkande
  • Frågetekniker för att engagera och utvidga deltagarnas tänkande
Köp från Natur och kultur
Nedladdningar Recensioner

Description

"Utmaningsmodellen är skriven av min vän och kollega, James Nottingham. James och jag tar del av arbetet i många skolor över hela världen, är intresserade av samma problem och gåtor inom lärande och delar många gemensamma intressen. James har djup kunskap om skola och ett stort sinne för humor. Viktigast av allt, det finns till synes ingen utmaning han är oförberedd att ta sig an för att göra skillnad för barns lärande. Denna bok illustrerar många års praktik, forskning, insikt och tänkande."
John Hattie, professor & direktör Melbourne Education Research Institute University of Melbourne

“Utmaningsmodellen är skriven av min vän och kollega, James Nottingham. James och jag tar del av arbetet i många skolor över hela världen, är intresserade av samma problem och gåtor inom lärande och delar många gemensamma intressen. James har djup kunskap om skola och ett stort sinne för humor. Viktigast av allt,det finns till synes ingen utmaning han är oförberedd att ta sig an för att göra skillnad för barns lärande. Denna bok illustrerar många års praktik, forskning,insikt och tänkande.”

John Hattie, Professor & Direktör, Melbourne Education Research Institute University of Melbourne

Vad gör den här boken annorlunda?

Utmaningsmodellen är den överlägset bästa och mest omfattande guiden för att guida eleverna genom The Learning Pit®/Lärandegropen. Den är skriven avskaparen av The Learning Pit®/Lärandegropen, James Nottingham, och visar hur du skapar en kultur av utmaning, nyfikenhet, reflektion ochmotgångskraft/resiliens. Dess popularitet bland lärare och föräldrar är ett bevis på det betydande bidrag den har gjort för att förbättra frågeteknik, reflektion ochmetakognition.

Bokens funktioner

Som Arthur Schopenhauer en gång sa, “Att köpa böcker skulle vara bra om man också kunde köpa tid att läsa dem i; Men i regel förväxlas inköpet av boken med att också ha tillägnat sig innehållet.”

Med detta i åtanke har Utmanande dialog flera funktioner för att navigera i boken:

  • Avsnittsnummer som stödjer navigering och referenser (principen är densamma – oavsett språk)
  • ”Nästa steg”-avsnitt för att vägleda och stödja professionellt lärande

Målgrupp

Lämplig för lärare, ledare och stödpersonal som arbetar med elever i åldrarna 7 till 19 år. För dig som arbetar med 3 till 7-åringar, skulle det vara bättre att läsa”Utmanande lärande i förskolan” av James Nottingham och Jill Nottingham (2017).

BOKENS
INNEHÅLL

EXEMPEL
FRÅN BOKEN

"Utmaningsmodellen är en banbrytande bok och bör betraktas som obligatorisk läsning för varje lärare. Exemplen som ingår ger en tydlig bild av hur lärare kan skapa förutsättningar till att uppmuntra och stödja elevernas djupa förståelse för komplexa begrepp."
Jenni Donohoo, författare till Collective Efficacy, Ontario, Kanada
”James Nottingham har undersökt världen och förstår hur lärande ser ut. Denna bok är ett måste, inte bara för lärare utan också för eleverna för att förstå och vara medvetna om hur de närmar sig utmaningar, spänningar och processer för lärande."
Summer Howarth, Director of Learning Design and Events Education Changemakers, Melbourne, Australien
"James Nottingham visar lärare hur de praktiskt kan få eleverna att utmana sitt tänkande, genom frågeteknik och dialog. Utmaningsmodellen är fullmatad med idéer om hur man förvandlar ett enkelt koncept till en fullt utvecklad lärupplevelse."
Kelly Fitzgerald, Instructional Coach, Rouse High School, Leander TX
"På vackert, enkelt och tydligt språk presenterar Utmaningsmodellen en omfattande metod för att göra filosofiskt undersökande till vardagslärande. Nottingham framför starka argument för det didaktiska värdet av kognitiv konflikt och erbjuder K-12-lärare de verktyg och teorier de behöver för att göra Lärandegropen till en central del av sitt arbete i klassrummet."
Daniel Fisherman, Educational Foundations, Montclair State University, Montclair NJ

“Utmaningsmodellen är en banbrytande bok och bör betraktas som obligatorisk läsning för varje lärare. Exemplen som ingår ger en tydlig bild av hur lärare kanskapa förutsättningar till att uppmuntra och stödja elevernas djupa förståelse för komplexa begrepp.”

Jenni Donohoo, författare till Collective Efficacy, Ontario, Kanada

”James Nottingham har undersökt världen och förstår hur lärande ser ut. Denna bok är ett måste, inte bara för lärare utan också för eleverna för att förstå ochvara medvetna om hur de närmar sig utmaningar, spänningar och processer för lärande.”

Summer Howarth, Director of Learning Design and Events Education Changemakers, Melbourne, Australien

“James Nottingham visar lärare hur de praktiskt kan få eleverna att utmana sitt tänkande, genom frågeteknik och dialog. Utmaningsmodellen är fullmatad medidéer om hur man förvandlar ett enkelt koncept till en fullt utvecklad lärupplevelse.”

Kelly Fitzgerald, Instructional Coach, Rouse High School, Leander TX

“På vackert, enkelt och tydligt språk presenterar Utmaningsmodellen en omfattande metod för att göra filosofiskt undersökande till vardagslärande. Nottinghamframför starka argument för det didaktiska värdet av kognitiv konflikt och erbjuder K-12-lärare de verktyg och teorier de behöver för att göra Lärandegropen tillen central del av sitt arbete i klassrummet.”

Daniel Fisherman, Educational Foundations, Montclair State University, Montclair NJ

Related Links

En introduktion till The Learning Pit®/Lärandegropen

The Learning Pit®/Lärandegropen – Animerad!

Vägledning till hur du bäst använder The Learning Pit®/Lärandegropen

Hur du använder The Learning Pit®/Lärandegropen med 3-7-åringar

Related Links

Additional information

Language

Age

School